2009-09-11

"Vi styrs ofta av rädslan för att göra fel istället för möjligheten att göra rätt."

Inga kommentarer: