2009-11-15

De säger att tiden läker alla sår. Men ärren finns kvar för alltid...

Inga kommentarer: